Αρχική Εταιρία Επικοινωνία

ΑρχικήΕταιρείες BS Toys

BS Toys

“We believe that playing in a good way can make the difference. We develop and create original toys, made of the finest materials with an educational and active twist. BS stands for high quality, originality and a healthy dose of fun!”

«Πιστεύουμε ότι το να παίζεις με καλό τρόπο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αναπτύσσουμε και δημιουργούμε πρωτότυπα παιχνίδια, κατασκευασμένα από τα καλύτερα υλικά με μια εκπαιδευτική και ενεργή συστροφή. Το BS σημαίνει υψηλή ποιότητα, πρωτοτυπία και υγιή δόση διασκέδασης! "

1 |